Skype Click to Call 8.5.0.9167

Skype Click to Call 8.5.0.9167

Skype Technologies, S.A. – 11MB – Freeware –
ra khỏi 59 phiếu
4 Stars User Rating
Gọi số điện thoại ngay lập tức, bất cứ nơi nào trên web, với
chỉ cần một cú nhấp chuột nhất. Nó là giống như ảo thuật-một khi bạn cài đặt Skype nhấp để gọi, bạn có thể gọi trên trang web với chỉ một cú nhấp chuột. Số cuộc gọi đánh dấu 'miễn phí' tại không có chi phí. Bạn sẽ cần một chút của Skype tín dụng hoặc một thuê bao để gọi số điện thoại với một biểu tượng Skype.

Tổng quan

Skype Click to Call là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Skype Technologies, S.A..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 47.595 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Skype Click to Call là 8.5.0.9167, phát hành vào ngày 24/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 8.5.0.9167, được sử dụng bởi 74 % trong tất cả các cài đặt.

Skype Click to Call đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11MB.

Người sử dụng của Skype Click to Call đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Skype Click to Call!

Cài đặt

người sử dụng 47.595 UpdateStar có Skype Click to Call cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại